Legal Quick Searches

[ris] Norm des Bundesrechts
[judgz] Judikat Geschäftszahl
[judrs] Judikat Rechtssatz
[dir] EU Directive
[reg] EU Regulation
[dec] EU Decision
[com] Commission COM Document
[ecj] ECJ Case